Ansambliai

Šeškinės bendruomenės ansamblis ,,Auksinis ruduo”

Liaudiškos muzikos ansamblis „Auksinis ruduo“ savo veiklą pradėjo 2016 m. spalio mėn., atsiskyręs nuo Šeškinės Bočių draugijos ir tapęs savarankišku ansambliu. Ansamblio meno vadovai: Asta Taluntienė (vokalo vadovė) tel. 8 687 15292 ir Vytautas Jocius (kapelos vadovas) tel. 8 616 09774.

      Ansamblis intensyviai repetuoja bei koncertuoja. Jo repertuare gausu įvairaus žanro kūrinių. Dažnai koncertuose skamba liaudiškos melodijos, partizanų dainos, ilgesingi romansai bei smagios polkos. Ansamblio koncertinė veikla neapsiriboja vien Šeškinės bendruomenės organizuojamais renginiais.

      Per palyginus trumpą savo gyvavimo laikotarpį ansamblis koncertavo: A. Kazlausko knygos „Lekia laiko žirgai“ pristatymo vakaronėje, Lietuvos politiniams kaliniams ir tremtiniams, Antavilių pensionate, Prūdiškių socialinės globos namuose,  Vilniaus „Bočių“ bendrijos choro „Ainiai“ jubiliejiniame renginyje, Vilniaus Žemaičių klubo vakaronėje, Viršuliškių seniūnijoje Valstybės dienos minėjime, Lazdynų seniūnijoje, Druskininkų „Draugystės“ sanatorijoje, Trakų Vokėje kaimiškos muzikos kapelų šventėje „Te skamba lietuviška muzika“.

     Ansamblio planuose ir toliau plėsti repertuarą bei savo koncertinę veiklą.

Ansamblio vadovė Asta Taluntienė

El.p. asta321@gmail.com

Tel. 8 687 15292

______________________________________________________________________________

Šeškinės ansamblis ,,Šeškinė”

Ansamblis „Šeškinė savo veiklą pradėjo 2008 m. gruodžio mėn. Šeškinės seniūnijoje „Bočių“ bendrijos poskyryje. Ansamblio vadovai buvo Vytautas Jocius ir Asta Paluntienė.

Pirmas koncertas įvyko 2009 m. sausio mėn. 10 d. Ansamblio repertuaras – senelių, tėvų dainuotos dainos.  Kadangi ansamblis turėjo ir muzikantų grupę, nemažai ansamblio repertuaro kurinių sudarė kaimo kapelos tipo dainų kuriniai.

2014 m. gruodžio mėn. ansamblis ,,Šeškinė“ atsiskyrė nuo Šeškinės „Bočių“ ir tapo savarankišku ansambliu, pasilikdami ansamblio „Šeškinė‘ pavadinimą. Meno vadove buvo pakviesta Akvilė Senkuvienė.

Ansamblis dalyvauja visuose Šeškinės bendruomenės rengiamuose renginiuose, kasmetinėje Joninių šventėje, atlieka labdaros koncertus  Vilniaus miesto ir Antavilių senelių namuose, „Gemmos“, slaugos ir reabilitacijos centre, „Senevitos“ globos namuose. Ypatingai šilti santykiai mus sieja su Lazdynų „Bočių“ dainininkais, klubo „Dobilio“ nariais, su kuriais švenčiame progines, įsimintinas ir kitas šventes, kviečiame kitų Vilniaus miesto seniūnijų panašius kolektyvus ir dalyvaujame tų kolektyvų koncertuose kitose seniūnijose. 2014 m. kolektyvas dalyvavo LR Prezidentūros renginyje. Teko koncertuoti Aukštadvaryje, Trakuose, Anykščiuose Ignalinoje.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. ansamblio meno vadove dirba Dvariono muzikos mokyklos dėstytoja Elvyra Zujienė. Kadangi ansamblio dalyviai yra pakankamai brandaus amžiaus ir neblogų vokalinių duomenų, tai į ansamblio repertuarą įtraukiamos dainos, kurios skambėjo praeito amžiaus gale. Malonu, kad tokiu repertuaro pasirinkimu patenkinti būna ir mūsų koncertų klausytojai, nes ir jiems malonu išgirsti savo jaunystės dainas.

Ir ateityje ansamblis turtins savo repertuarą naujomis dainomis ir plės savo veiklą Šeškinės seniūnijoje ir jos bendruomenėje.

Organizaciniams reikalams spręsti ir vykdyti ansamblis turi išrinktus: pirmininką Kęstutį Kaziliūną ir p-ko pavaduotoją Janiną Gasiūnienę.

Pirmininkas Kęstutis Kaziliūnas

El.p. kestutis.kaziliunas@gmail.com