Organizacijos

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Verdenė”

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ – tai vienintelė tokio pobūdžio patraukli  laisvalaikio praleidimo institucija Šeškinės mikrorajone, atvira visiems nuo 3 iki 29 metų vaikams ir jaunimui. Čia kiekvienas gali rasti užsiėmimą pagal savo pomėgius: ugdyti meninius bei sportinius gebėjimus, bendrauti su savo bendraamžiais, turiningai leisti laisvalaikį.

Klubas buvo įsteigtas 1991 m. kovo 28 d. Dabar klube veikia gatvės šokių, šou šokio, stalo teniso, gitaros, šachmatų, rankdarbių, darbelių mažiesiems, keramikos-floristikos, anglų kalbos būreliai, piešimo-tapybos, dailės, pop dainavimo studijos. Aktyviai vykdoma projektinė, socialinė, prevencinė, kultūrinė, pažintinė veikla. Įstaigoje dirba kvalifikuoti ir kūrybingi pedagogai, kurie nuolat ieško naujų darbo metodų bei formų, skatina vaikus kurti, ieškoti, atrasti. Ugdytiniai nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose, renginiuose ir projektuose, koncertuoja Šeškinės mikrorajono bendruomenei. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdomos vasaros poilsio stovyklos, kuriose noriai dalyvauja vaikai ne tiek iš Šeškinės mikrorajono, tiek ir iš kitų miesto rajonų.

Džiaugiamės, kai vaikai po pamokų, užvėrę mokyklos duris, skuba į vaikų ir jaunimo klubą, kur jie turi puikias sąlygas piešti, dainuoti, šokti, sportuoti bei surasti naujų draugų. Tikime, kad  vaikų ir jaunimo klubas „Verdenė“ – toji gaivi kūrybos versmė, prasidėjusi vaikystėje, vėliau sušvis nuostabiausiomis vaivorykštės spalvomis ir lydės vaikus visą gyvenimą…

Daugiau informacijos žiūrėti „Verdenės“ tinklalapyje http://www.klubasverdene.lt/

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas ,,Verdenė” direktorius Romualdas Grugas
mob. tel. 8 687 78827

________________________________________________________________________________________________

Vilniaus m. politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šeškinės skyrius

„Žmogaus praeitis yra taip pat svarbi, kaip dabartis ir ateitis. Praėję metai, praėjusios dienos lėks su tavo krauju. Tu jas jausi kaip savą širdį. Ir kol ji plaks, kol ji dar varinėja tavo šiltą kraujo srovę, su tavim gyvena praeitis, dabartis ir ateitis.“ (Ojaras Mednis)

Tremtinys, politinis kalinys – mums nėra tik žodžiai. Už jų slypi daugelio žmonių tragiški likimai, neišgyventi jausmai, nebaigti mokslai arba mirtis kur nors tolimoje šiaurėje, Tadžikijos stepėse, lageryje ar Lenos deltoje. Jų likimus mena nuo metų naštos sulinkę kryžiai, nupustyti smėliu pabalę kaulai, ten labai toli toli nuo savosios Tėvynės. Ilgesys, tas begalinis ilgesys įsipynęs į giesmių, dainų ar rožančiaus maldą – nunešdavo mintimis į Tėviškę. Palaikė tvirtumas, malda ir viltis sugrįžti.

Lietuvoje nelabai buvome laukiami, o ypač tų – kurie prisidėjo prie tremties. Grįžome. Čia buvo mūsų žemė, savi ir Tėvynė. Kūrėmės kaip galėjome, leidome šaknis, nors jos buvo apkapotos, siekėm mokslo, daug dirbome. Nors ir sunkiai, bet bandėme pradėti savuosius gyvenimus.

Statėsi nauji namai, miestai augo. Statėsi ir Vilnius – 1977 metais prasidėjo Šeškinės mikrorajono statyba. Čia įsikūrė ir daug sugrįžusių iš tremties. Tuo metu nebuvo lengva tiems, kurių biografijoje buvo žodžiai tremtinys ar politinis kalinys.

Praeitis gyvena žmoguje, randai užsitraukia. Jauteisi kitoks, tavoji skaudi praeitis grįždavo į sapnus, į širdį. Papūtė Laisvės vėjai, atnešdami viltį apie geresnį gyvenimą. Mitingai, vėliavos, padrąsinantys žodžiai, bendrumo jausmas, neišdainuotos dainos jungė mus, būrė į bendrijas. Įsikūrė ir Vilniaus miesto tremtinių ir politinių kalinių bendrija, vėliau susikūrė skyriai kiekviename mikrorajone.

Birželio 14-osios minėjimai, paminklų, kryžių atstatymai, parvežtų iš Sibiro palaikų perlaidojimai. Ir tas begalinis džiaugsmas būti kartu, dalytis savo prisiminimais, ieškoti galimybių paremti silpnesnius, ligonius. Atgavus Laisvę, atkūrus valstybingumą, buvo skaudūs 1991 metų sausio įvykiai. Visur, kur reikėjo mūsų pagalbos, stengėmės dalyvauti, buvome aktyvūs saugodami ir gindami savąją Tėvynę. Iš suaukotų lėšų stengėmės paremti maistu ar labdara.

Džiaugėmės jaunimo aktyviu įsijungimu į patriotinę veiklą. Džiugina, kad į „Misija Sibiras“ registruojasi toks didelis jaunimo, norinčio dalyvauti, skaičius. Pernai į tolimąjį Sibirą, Krasnojarsko kraštą, bendrijos „Lemtis“ organizuotoje ekspedicijoje iš Šeškinės dalyvavo Inga Peslekaitė. Ekspedicijos metu dalyviai tvarkė kapines, statė kryžius, lankė ten gyvenančius lietuvius. Jaunimo prisilietimas prie tragiškos mūsų praeities istorijos yra gera pažinimo pamoka, kuria pasidalijama su mokiniais per susitikimus mokyklose, per pilietinio ugdymo pamokas. Aktyviai dalyvauja tremtiniai politiniame šalies gyvenime, prižiūrime partizanų kapus, dalyvaujame įvairiuose renginiuose, konferencijose, rengiame vakarones, susitikimus, padedame per rinkimus, keliaujame po Lietuvą.

Gyvendami Šeškinėje, stengiamės aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūrinėje veikloje – kartu keliaujame, lankome paskaitas, repeticijas, dainuojame, lankome užsiėmimus, mokomės sveikos gyvensenos ir džiaugiamės būdami kartu – bendruomenėje.

Vilniaus m. politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šeškinės seniūnė Rasutė Peslekienė
mob. tel. 8 633 35133
el. paštas sudimante@gmail.com
________________________________________________________________________________________________
 Senjorų asociacija ”POIUSHCHIE SERDTSA”

Kūrybinę veiklą pradėjome 2005 m. Penkių žmonių dainuojančiam kolektyvui buvo duotas  pavadinimas „Nezabudki“ (liet.k. „Neužmirštuolės“). Pirmaisiais gyvavimo metais rusų liaudies dainos skambėjo pritariant dviems gitaroms. Iki 2009 m. koncertavome Vilniaus miesto mokyklose, ligoninėse,  senelių namuose, turėjome pasirodymų  Mokytojų namuose, Tautinių bendruomenių namuose.

2010 m. keitėsi kolektyvo sudėtis, gitaras pakeitė akordeonas. Pakeistas ansamblio pavadinimas – „Poiuščije serdca“ (liet.k. „Dainuojančios širdys“). Pradėta tobulinti dainų atlikimo kokybė, akcentuojamas profesionalumas.

2012 m. kolektyvas “POIUSHCHIE SERDTSA” (liet.k. „Dainuojančios širdys“) įkūrė Senjorų asociaciją “POIUSHCHIE SERDTSA”. Kolektyvui vadovauja profesionali dainininkė Lilija Riumina. Kolektyvo sudėtyje yra septynios dainininkės ir akompaniatorius. Įvairių tautybių  žmones subūrė meilė  muzikai, liaudies dainai.

Kolektyvas organizuoja daug labdaros koncertų ligoninėse, vaikų ir senelių globos namuose. Kartu su mūsų ansambliu koncertuose  dalyvauja moksleivių saviveiklos kolektyvai. Mes siekiame pasidalinti su jaunąja karta savo patirtimi, ugdyti meilę tautos tradicijoms, šilumą, nuoširdumą, pagarbą  senyvo amžiaus bei neįgaliems žmonėms, vystyti tarpkultūrinę toleranciją, meninės saviraiškos iniciatyvas. Mūsų asociacija nuo 2016 m.  organizuoja   Tautinių kultūrų festivalį bei koncertų ciklą, kurio metu buvo rengiami ne tik įvairių kultūrų  dainų ir šokių pasirodymai, bet ir tautinių rūbų, dirbinių bei tradicinių tautinių patiekalų parodos bei mugės. Turėdami daug patirties, nestingame originalių idėjų ir renginių organizavimo įgūdžių, todėl esame tikri, jog įgyvendinsime suplanuotus projektus.

2012 metais  kolektyvas organizavo 15 koncertų.

Koncertų ciklai 1. Rusų dainos Lietuvai. 2. Daina neturi ribų. 3.Rudens auksinė nata.

2013 metais –16 koncertų.

Koncertų ciklai: 1.Atvira širdimi. 2. Šeimos diena. 3.Rudens motyvai.

2014 metais – 14 koncertų.

Koncertų ciklai: 1. L.Zykinos atminimo vakaras.  2. 60-80-ųjų metų RETRO. .

2015 metais – 15 koncertų.

Koncertų ciklai: 1.Nuoširdžiai – širdžiai.2. Meilė ir muzika – kaip viena. 3.Kartų vienybė. 4. Kazokų dainų vakaras.

2016 metais -23 koncertai

Koncertų ciklai: 1. Kazokų dainų vakaras“, 2. „Nuostabios meilės melodijos“,

3„Nuoširdžiai- širdžiai“, 4.„Vardai visiems laikams“, 5.„Meilė ir muzika – kaip viena“, 6.„Mes norime padovanoti jums dainas“.

2017 metais –  20 koncertų.

Koncertų ciklai: 1. „Nuostabios meilės melodijos“ , 2. „ Mūsų dainos Jums, brangėji…“,3. „ Dovanuokit moterims gėles“,4. „Pakalbėk su manimi, mama“.

Koncertai vyko: Lietuvos Seime, Vilniaus Mokytojų namuose, Tautinių bendrijų namuose,Antavilių senelių globos namuose, Fabijoniškių socialinių paslaugų namuose,Vilkpėdės slaugos, N.Vilniaus psichiatrinėse ligoninėse,  Vilniaus raj. kaimų bei miestelių kultūros namuose, Lazdynų, S. Kovalevskajos, Saulėtekio, Liepkalnio lenkų  mokyklose, Beatričės Grincevičiūtės muziejuje, Grigiškių kultūros namuose (koncerte kartu dalyvavo vaikų šokių kolektyvas “Angel project”), Vilkpėdės Slaugos ligoninėje ir kt.

Be organizuotų koncertų, kolektyvas dalyvavo festivaliuose – konkursuose. Už gerą pasirodymą kolektyvas apdovanotas diplomais, tapo konkurso laureatais:

2014-2015 mm.  Tarptautinis Festivalis-konkursas Vilniuje  „Paribio daina“ ;  Festivalis  Kaune „ Atvira širdimi“.

2015 – 2016 mm.Tarptautinis bendruomenių festivalis Nidoje  „Nida Inter Comm-2015, 2016“ ;

Tautinių kultūrų festivalis Baltarusijos Respublikoje, Lidos mieste.

2016,2017 mm. Lenkų kultūros centre Vilniuje  asociacija organizavo  Tautinių kultūrų festivalį „MUZIKA MUS VIENIJA“

Projektą dalinai finansavo Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Senjorų asociacijos “POIUSHCHIE SERDTSA” pirmininkė

Lilija Riumina

El.p.

Tel.

________________________________________________________________________________________________

VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Centras  siekia kurti socialinių paslaugų šeimai tinklą ir teikti socialines bei psichologines paslaugas Šeškinės, Pašilaičių, Justiniškių ir Viršuliškių mikrorajonuose gyvenančioms ir sunkumus patiriančioms šeimoms. Prioritetą teikiame šeimos įgalinimui, skatindami savipagalbą ir remdami žmogaus, grupių ir bendruomenės iniciatyvas.

 

Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro veiklos:

Sužadėtinių rengimas santuokai – tai porų pasirengimo santuokai grupiniai susitikimai, kuriuose per pokalbius, paskaitas, diskusijas, praktines užduotis gilinamasi į santuokos Sakramento esmę, aptariamos sutuoktinių meilės ir tarpusavio santykių puoselėjimo galimybės, analizuojamos aplinkybės, įpročiai stiprinantys ar griaunantys santuoką.

Katalikiškas vaikų darželis skirtas 2 – 6 metų vaikams, kurių tėvams svarbus katalikiškas ugdymas pirmenybę teikiant Pal. J. Matulaičio parapiją lankančioms šeimoms.

Šeškinės vaikų dienos centras skirtas 6-12 metų vaikams susiduriantiems su įvairiais sunkumais. Čia organizuojama intensyvi, nuolatinė pagalba vaikams darbo dienomis po pamokų, kur teikiama parama pamokų ruošoje, socialinių, buitinių įgūdžių ugdymas, elgesio korekcija ir individualus darbas, maitinimas, laisvalaikio veikla (rankdarbių, sveikos gyvensenos, sporto ir kitokie būreliai), išvykos, stovyklos ir k.t.

Šeimų tarnyba – teikiame kompleksinę pagalbą šeimoms susiduriančiomis su įvairiais sunkumais tarpusavio santykiuose, auklėjant vaikus, priklausomybėmis,  nedarbu, sunkia materialine padėtimi ir kt.

Tėvystės įgūdžių lavinimo grupės.  Organizuojame dvejopas grupes: (1) tėvams, auginantiems 2 – 7 metų vaikus, kuriose aptarinėjame, kaip reaguoti į vaikų kaprizus, kaip nustatyti ribas ir taisykles, kaip išmokti valdyti pyktį, kaip ugdyti pagarbą tėvams, aplinkiniams ir t.t. (2) Tėvams, auginantiems 8 – 16 metų vaikus, kuriose supažindiname tėvus su įvairiais būdais, ugdančiais vaikų atsakomybę, savarankiškumą; konfliktų sprendimo strategijomis, netinkamo elgesio priežastimis, paauglystės ypatumais, lytinio vaikų ugdymo klausimais ir kitomis specifinėmis problemomis.

Sunkumus patiriančių vaikų grupė  skirta 9-11 metų vaikams. Programos metu kalbama apie vaiką supančią aplinką bei jo šeimą, patiriamus jausmus bei kaip tuos jausmus suprasti ir priimti. Kuriama saugi aplinka, kur kiekvienas vaikas gali pasidalinti su kokiais išgyvenimais susiduria šeimoje, mokykloje, būnant su draugais, bendraamžiais. Vaikai mokosi būti grupėje, klausytis ir išgirsti kitą.

Šeimų klubai „Darna“ – trejų metų programa šeimoms,  kurios metu poros savanorės vienąkart per mėnesį organizuoja 3 val. trukmės šeimų susitikimus pagal prancūzų psichoterapeuto ir kunigo Denis Sonet programą. Pirmieji metai yra skirti poros gyvenimui, antrieji – vaikų auklėjimui, trečiaisiais metais aptariami atskiri, ypatingi šeimos gyvenimo atvejai ar situacijos, o taip pat  šeimos misija pasaulyje ir bažnyčioje.

Psichologines suaugusiųjų ir vaikų konsultacijos.

Paskaitos, seminarai, rekolekcijos tėvams

Vasaros stovyklas vaikams ir šeimoms

Kontaktai:

VŠĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras

Adresas: Šeškinės g. 65-74, Vilnius (Šeškinės dienos centras) ir  J. Matulaičio a.3, Vilnius

Tel. +370 659 05051, Tel.  (8 5) 2461772

El. paštas: Matulaitis.seimos@gmail.com

Daugiau informacijos internetiniame puslapyje www.matulaiciospc.org  

 

______________________________________________________________________________