Informuojame narius apie Tarybos posėdį

Kviečiame visus narius ir tuos, kurie nori prisijungti atvykti į Tarybos posėdį, kuris vyks 2017 m. gruodžio 6 d. 18 val. Šeškinės bendruomenės centro salėje (2 aukštas). Posėdis atviras.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.
1. Darbotvarkės tvirtinimas
2. Dėl bendruomenės programos įgyvendinimo
3. Dėl skubių darbų pasiskirstymo
4. Dėl gruodžio mėnesio renginių ir naujo veiklos plano 2018 m. pristatymas
6. Dėl Padėkos dienos organizavimo

7. Dėl viešųjų pirkimo supaprastintos tvarkos aptarimo ir komisijos narių keitimas

8. Dėl nario mokesčio mokėjimo už 2017 m.

9. Kiti klausimai (idėjas, problemos, pasiūlymai)
10. Kito posėdžio datos nustatymas

Darbotvarkė bus paskelbta likus iki posėdžio savaitei.

Pirmininkas Olegas Beriozovas