Kviečiame į Šeškinės seniūnijos tremtinių susirinkimą – vakaronę

Kviečiame šeškiniečius dalyvauti Vilniaus m. politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šeškinės seniūnijos tremtinių susirinkime – vakaronėje, kuris įvyks š.m. gruodžio 2 dieną, 14.00 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28, II aukštas). Prašome apie savo dalyvavimą informuoti Rasutę Peslekienę, Vilniaus m. PKTB Šeškinės seniūnę tel. 863335133 arba el.p. sudimante@gmail.com

„Žmogaus praeitis yra taip pat svarbi, kaip dabartis ir ateitis. Praėję metai, praėjusios dienos lėks su tavo krauju. Tu jas jausi kaip savą širdį. Ir kol ji plaks, kol ji dar varinėja tavo šiltą kraujo srovę, su tavim gyvena praeitis, dabartis ir ateitis.“(Ojaras Mednis)

Tremtinys, politinis kalinys – mums nėra tik žodžiai. Už jų slypi daugelio žmonių tragiški likimai, neišgyventi jausmai, nebaigti mokslai arba mirtis kur nors tolimoje šiaurėje, Tadžikijos stepėse, lageryje ar Lenos deltoje. Jų likimus mena nuo metų naštos sulinkę kryžiai, nupustyti smėliu pabalę kaulai, ten labai toli toli nuo savosios Tėvynės. Ilgesys, tas begalinis ilgesys įsipynęs į giesmių, dainų ar rožančiaus maldą – nunešdavo mintimis į Tėviškę. Palaikė tvirtumas, malda ir viltis sugrįžti.

Lietuvoje nelabai buvome laukiami, o ypač tų – kurie prisidėjo prie tremties. Grįžome. Čia buvo mūsų žemė, savi ir Tėvynė. Kūrėmės kaip galėjome, leidome šaknis, nors jos buvo apkapotos, siekėm mokslo, daug dirbome. Nors ir sunkiai, bet bandėme pradėti savuosius gyvenimus.

Statėsi nauji namai, miestai augo. Statėsi ir Vilnius – 1977 metais prasidėjo Šeškinės mikrorajono statyba. Čia įsikūrė ir daug sugrįžusių iš tremties. Tuo metu nebuvo lengva tiems, kurių biografijoje buvo žodžiai tremtinys ar politinis kalinys.

Praeitis gyvena žmoguje, randai užsitraukia. Jauteisi kitoks, tavoji skaudi praeitis grįždavo į sapnus, į širdį. Papūtė Laisvės vėjai, atnešdami viltį apie geresnį gyvenimą. Mitingai, vėliavos, padrąsinantys žodžiai, bendrumo jausmas, neišdainuotos dainos jungė mus, būrė į bendrijas. Įsikūrė ir Vilniaus miesto tremtinių ir politinių kalinių bendrija, vėliau susikūrė skyriai kiekviename mikrorajone.

Birželio 14-osios minėjimai, paminklų, kryžių atstatymai, parvežtų iš Sibiro palaikų perlaidojimai. Ir tas begalinis džiaugsmas būti kartu, dalytis savo prisiminimais, ieškoti galimybių paremti silpnesnius, ligonius. Atgavus Laisvę, atkūrus valstybingumą, buvo skaudūs 1991 metų sausio įvykiai. Visur, kur reikėjo mūsų pagalbos, stengėmės dalyvauti, buvome aktyvūs saugodami ir gindami savąją Tėvynę. Iš suaukotų lėšų stengėmės paremti maistu ar labdara.

Džiaugėmės jaunimo aktyviu įsijungimu į patriotinę veiklą. Džiugina, kad į „Misija Sibiras“ registruojasi toks didelis jaunimo, norinčio dalyvauti, skaičius. Pernai į tolimąjį Sibirą, Krasnojarsko kraštą, bendrijos „Lemtis“ organizuotoje ekspedicijoje iš Šeškinės dalyvavo Inga Peslekaitė. Ekspedicijos metu dalyviai tvarkė kapines, statė kryžius, lankė ten gyvenančius lietuvius. Jaunimo prisilietimas prie tragiškos mūsų praeities istorijos yra gera pažinimo pamoka, kuria pasidalijama su mokiniais per susitikimus mokyklose, per pilietinio ugdymo pamokas. Aktyviai dalyvauja tremtiniai politiniame šalies gyvenime, prižiūrime partizanų kapus, dalyvaujame įvairiuose renginiuose, konferencijose, rengiame vakarones, susitikimus, padedame per rinkimus, keliaujame po Lietuvą.

Gyvendami Šeškinėje, stengiamės aktyviai dalyvauti bendruomenės kultūrinėje veikloje – kartu keliaujame, lankome paskaitas, repeticijas, dainuojame, lankome užsiėmimus, mokomės sveikos gyvensenos ir džiaugiamės būdami kartu – bendruomenėje.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *