Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

Asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” Tarybos 2022-08-24 Nr.11 sprendimu, šaukiamas IV visuotinis narių susirinkimas. Visuotinis narių susirinkimas vyks 2022 m. spalio 12 d. 18 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28, Vilnius, 2 aukštas). Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti. Remiantis Asociacijos įstatų 28 p. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš tris savaites informuojami visi Nariai jų nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat informacija apie Visuotinį narių susirinkimą tuo pačiu terminu skelbiama ŠBS internetinėje svetainėje (www.seskinesbendruomenes.lt). Visuotinis narių susirinkimas vyks pagal visas procedūras numatytas Asociacijos įstatuose (susipažinti su įstatais galima čia: https://seskinesbendruomenes.lt/dokumentai/nariams/).

Susirinkimas vyks Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28), pradžia 18 val. Susirinkimas vyks kontaktiniu būdu. Susirinkimo metu privaloma laikytis saugumo reikalavimų ir dėvėti kaukes.

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Svečių sveikinimai, pasisakymai

2. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai

3. Kvorumo tikrinimas
4. Darbotvarkės tvirtinimas
5. Pirmininko ir Tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2021 m.

6. Revizoriaus ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2021 m.

7. Finansinės ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas už 2021 m.

8. Balsų skaičiavimo komisijos sudarymas ir tvirtinimas

9. Kandidatų į pirmininko pareigas prisistatymai

10. Kandidatų į Tarybos nario pareigas prisistatymai

11. Kandidatų į Revizoriaus pareigas prisistatymai

12. Pirmininko, Tarybos narių, Revizoriaus rinkimai ir rezultatų paskelbimas

13. Visuotinio susirinkimo uždarymas

Pirmininkas Olegas Beriozovas

Pagal asociacijos įstatų 21 p. kiekvieno nario pareiga dalyvauti visuotiniame susirinkime. Kiekvienas narys turi būti sumokėjęs metinį nario mokestį iki 2022-09-30. Nario mokestis mokamas į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį: nario mokestis už 2022 m. Rekvizitai nurodyti elektroninėje svetainėje. Jeigu mokestis nesumokamas, narys neturi teisės balsuoti visuotinio susirinkimo metu.

Visais klausimais prašoma kreiptis el.p. seskinesbendruomenes@gmail.com arba tel. +37060914472

Darbotvarkės projektas: