Įgyvendinamas naujas projektas

Šeškinės bendruomenės nariai kiekvienais metais susiduria su šiomis pagrindinėmis problemomis: skirtingos kartos nesusikalba, nemoka tinkamai pateikti vieni kitiems žinių ir perduoti patirtį, bendruomenės nariai neturi pakankamai gebėjimų ir patirties kokybiškai organizuojant bei dalyvaujant įvairaus pobūdžio veiklose (tame tarpe ir kultūrines, menines, sportines saviraiškos veiklas), Šeškinės gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimo stoka, gyventojų nežinojimas apie bendruomenės veiklas, socialiniai pažeidžiamų grupių atskirtis.
Visos numatytos veiklos, priemonės bei infrastruktūros gerinimas yra reikalingas, norint išspręsti esamą padėtį. Tokiu būdu bus užtikrina Šeškinės bendruomenės tradicijų, papročių, veiklų tęstinumas ir kokybiškas jų pateikimas gyventojams, skirtingos socialinės grupės sugebės tinkamai įsilieti į Šeškinės seniūnijos teritorijoje esančių bendruomenių, kolektyvų, ansamblių, nevyriausybinių organizacijų veiklas. Projekto metu bus skatinama savanorystės sklaida ir socialiai pažeidžiamų grupių įtraukimas į bendruomenės gyvenimą. Pagerinta infrastruktūra galės naudotis viso rajono Šeškinės gyventojai bei laisvalaikį leisti rajono ribose. Projekto tikslas – skatinti Šeškinės bendruomenės narių gebėjimus ir bendruomeniškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jos narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas kuo didesniam Šeškinės gyventojų ratui dalyvauti Šeškinės bendruomenės gyvenime bei stiprinti esamą infrastruktūrą Šeškinės rajone.
Uždaviniai:
1. Skatinti Šeškinės gyventojų aktyvų dalyvavimą bendruomenės veiklose;
2. Suteikti galimybes atrasti savo meninius, sportinius, kultūrinius įgūdžius;
3. Stiprinti bendruomenės narių gebėjimus, žinias, patirtį;
4. Skatinti kartų dialogą ir bendradarbiavimą;
5. Mažinti Šeškinėje esančių žmonių socialinę atskirtį;
6. Gerinti socialinius įgūdžius;
7. Gerinti Šeškinės rajono infrastruktūrą ir jos pritaikymą gyventojų poreikiams;
8. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną;
9. Įtraukti į bendruomenės veiklas socialiai šeimos remtinus vaikus ir neįgaliuosius;
10. Pažinti kitas Lietuvos bendruomenes, perimti jų gerąją patirtį. Įgyvendinus projektą Šeškinės bendruomenės veikla bus dar labiau prieinama kiekvienam Šeškinės gyventojui, gyventojai žinos, jog gali aktyviai įsitraukti į bendruomenės veiklą, įgyvendinti naujas idėjas ir iniciatyvas, prisidėti prie visai bendruomenei problemų sprendimo. Projekto metu, tikimasi jog patys bendruomenės nariai įgaus naujų gebėjimų, žinių, patirties, kuri padės ateityje stiprinti Šeškinės bendruomenės veiklos kokybę, perduos žinias naujiems bendruomenėms nariams. Svarbu, jog kiekvienas Šeškinės gyventojas galės pasisemti patirties vieni iš kitų, perduoti savo patirtį ir toliau vykdyti bendras idėjas kartu. Tikimasi, jog projekte dalyvaus iki 300 jaunų žmonių, iki 1500 vyresnio amžiaus žmonių, iki 500 vidutinių amžiaus žmonių. Renginiuose ir priemonėse bus stengiamasi palaikyti kartų proporcija, ir užtikrinti, jog dalyvauja skirtingos kartos bei socialinę atskirtį patiriantys asmenys. Kiekvienos priemonės metu bus renkami dalyvaujančių asmenų sąrašai, kurie patvirtins bei leis stebėti kiek yra dalyvių. Projekto veiklos:
1.Inovacijų ir technologijų festivalis ,,Trys Šeškinės kartos“
2. Socialinė akcija aplankyti vienišus žmones ,,Tu esi ne vienas – aš su tavimi“
3.Policijos ir kariuomenės šventė 2021
4.Šeškinės šeimų turnyrai 2021
5.Pagyvenusių žmonių šventė 2021
6. Šeškinės padėkos vakaras 2021
7. Atviras kinas po dangum seansai (1 seansas)
8. Daržo – gėlyno įrengimas prie senjorų centro ,,Atgaiva“
9.Prie Žygimanto Augusto mokyklos įrengti keturis suolus, šiukšliadėžes bei dviračio stovus (pagal visų gyventojų prašymą)
10.Pažintinės edukacinės kelionės Šeškinės bendruomenių nariams bei socialinės rizikos asmenims
11.Šeškinės rajono inovatyvus ženklas įvažiuojant į Šeškinės rajoną
12.Rankdarbių meninė terapija ,,Makrame“Projektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkurso asociacijos ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga” laimėta projektą ,Šeškinės bendruomenės narių gebėjimų ir infrastruktūros gerinimas “. Projekto suma: 13 800 Eur. Projekto partneriai: LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė.

Pirmininkas Olegas Beriozovas