Kviečiame dalyvauti vaikų piešinių konkurse

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PIEŠINIŲ  KONKURSO „ŠEŠKINĖ-MŪSŲ NAMAI“

NUOSTATAI

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Šeškinės bendruomenių sąjunga kviečia  ikimokyklinio ir priešmokyklinio  amžiaus vaikus dalyvauti  piešinių konkurse „ Šeškinė-mūsų namai“.
  2. Konkurso nuostatai reglamentuoja konkurso organizavimo ir dalyvavimo tvarką.
  3. Konkurso organizatoriai – Šeškinės bendruomenių sąjunga.
 1. Konkurso partneriai – Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“.

 

 1. KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybiškumą per piešinį atskleidžiant vaikų svajones apie gyvenamojo mikrorajono
 2. Uždaviniai:

6.1.  paskatinti ikimokyklinio amžiaus vaikus kuo plačiau susipažinti su mikrorajono, kuriame gyvena istorija, aplinka;

6.2. Savo žinias, vizijas perteikti meninės raiškos priemonėmis piešiniuose.

 • DALYVIAI
 1. Konkurse dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai.

 

 1. DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

 

 1. Piešinys turi atspindėti temą „ Šeškinė-mūsų namai “.
 2. Darbų autoriais gali būti  pavieniai vaikai arba grupės. Vienas dalyvis gali pateikti tik vieną darbą.
 3. Iš kiekvienos ikimokyklinio ugdymo įstaigos konkursui pateikiama ne daugiau kaip 15 piešinių.
 4. Piešinio formatas A4. Konkursui pateikiamų darbų atlikimo technika – tik piešimo priemonėmis.
 5. Pateikiamas konkursui piešinys turi turėti kortelę:
Piešinio pavadinimas…………………………………………………………………………………………………

Autoriaus vardas, pavardė………………………………………………….……………………..

Amžius………………………………………………………………………………………………………………..….

Lopšelio-darželio pavadinimas……………………………………………………………………………………

Pedagogo vardas, pavardė…………………………………………………………………………………………..

Pedagogo kontaktiniai duomenys (el. paštas, telefonas)…………………………………………………

 

 1. VIETA  IR LAIKAS

 

 1. Piešiniai konkursui atnešami arba atsiunčiami paštu iki 2019 m. vasario 8

įskaitytinai adresu:   Šeškinės g. 28, Vilnius. LT-07157, Šeškinės seniūnija

 1. Siunčiant paštu organizatoriai neatsako už pašto siuntų vėlavimą.

 

 1. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

 

 1. Visi konkursui pateikti piešiniai vertinami amžiaus kategorijoje nuo 3 iki 7 metų.
 2. Organizatorių sudaryta vertinimo komisija atrenka geriausius autorių darbus, kurių autoriai apdovanoti.
 3. Konkurso rezultatai, nugalėtojų apdovanojimo vieta ir laikas skelbiami organizatorių bei partnerių interneto tinklapiuose: www.seskinesbendruomenes.lt    ir  vilniauskodelciukas.lt. Taip pat bus pranešama nugalėtojams nurodytais kontaktiniais el. laiškais arba telefonu.                         .

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Darbai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, ne laiku pristatyti ar plagijuoti, nebus pateikiami vertinimo komisijai.
 2. Pateikdami darbus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
 3. Darbai autoriams negrąžinami.
 4. Konkurso koordinatorius– asociacija ,,Šeškinės bendruomenių sąjunga“, el. p. seskinesbendruomenes@gmail.com arba tel. +37060914472.