Konkursas ,,Laisvės atspalviai”

BENDROJI DALIS

 1. Konkurso „Laisvės atspalviai“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
  1. Konkurso organizatoriai: Vilniaus Žemynos gimnazijos dailės/fotografijos mokytojai ir  administracija.
  1. Konkurso tema „Laisvės atspalviai“.

 Konkurso tikslas – pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas.

 1. UŽDAVINIAI

            2.1. Fotografuojant ieškoti naujų meninės raiškos priemonių.

            2.2. Puoselėti Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenės ir Šeškinės bendruomenių sąjungos narių saviraišką ir skatinti kūrybinę raišką.

 • Puoselėti Tėvynės meilės, atsakomybės už savo tautą ir valstybę, tautinės savigarbos jausmą.
  • Kūrybiškai derinti bendruomenių narių meninės raiškos ir istorijos suvokimo kriterijus.
 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

             3.1.  Fotografijų konkurse dalyvauja Žemynos gimnazijos 1–4 klasių mokiniai,  tėvai / globėjai ir mokytojai, Šeškinės bendruomenių sąjungos nariai.  

 nuo 2021 m. sausio 13 iki 2021 vasario 14 d.

 • Atrinktų darbų autoriai dalyvauja konkurso finale, kuris vyks 2021 m. vasario16 d.
 1. REIKALAVIMAI
 • Darbai turi atitikti šio konkurso tikslą ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.

             4.2. Fotografijos raiška – ne mažesnė nei 2000 px; dydis – ne mažesnis kaip 2 MB.

             4.3  Prie konkursinių fotografijos darbų (metrikoje) reikia nurodyti savo vardą, pavardę, priklausomumą mokinių, tėvų, mokytojų ar Šeškinės bendruomenių sąjungos grupei.

 1. VERTINIMO KRITERIJAI

             5.1 Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į temos atitikimą, išraiškingumą, meninės raiškos priemonių valdymą, kūrybiškumą, originalumą, estetiškumą.

            5.2 Neatitinkantys vertinimo kriterijų bei darbai su tinkamai neužpildyta metrika nebus vertinami.

 • KONKURSO PRIZAI
 • Visi finalo konkurso nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių padėkos raštais, o nugalėtojam iš kiekvienos grupės  bus skiriamas  prizas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama Vilniaus Žemynos gimnazijos svetainėje ir FB paskyroje bei Šeškinės bendruomenių sąjungos svetainėje bei FB paskyroje..

            7.2.   Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbus publikuoti neatlyginamai  reklamos tikslais.