Posėdžiai

Apklausa ,,Ko trūksta Šeškinėje?“

Apklausa ,,Ko trūksta Šeškinėje?“

Naujienos, Posėdžiai
Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2019 m. liepos mėn. 1 d. (iki liepos 15 d., paskutinė paraiškų teikimo diena) skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017−2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje projektų atrankos konkursą. Konkurso tikslas − skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių poreikių tenkinimo. Šiais metais Šeškinės seniūnijai
Pasitarimas dėl Šeškinės komplekso prieigų

Pasitarimas dėl Šeškinės komplekso prieigų

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame šeškiniečius pasitarti dėl Šeškinės komplekso prieigų, kurios apima Šeškinės šlaitų geomorfologinį draustinį ir su juo besiribojančias teritorijas, sutvarkymo projekto darbo užduoties. Susirinkimas vyks 2019 m liepos 10 d. (trečiadienį), 17.30 - 19.30 val., Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 posėdžių salėje (II aukšte), Konstitucijos pr. 3. Prisegame užduoties projektą, kurį taip pat galite rasti: https://vilnius.lt/…/20…/06/2019-06-19___PP_UP_projektas.pdf https://vilnius.lt/…/uplo…/2019/06/seskines-susirinkimas.pdf Pastabas ir pasiūlymus dėl šio užduoties projekto galite siųsti iki pasitarimo pradžios el. paštu egle.grigone@vilniausvystymas.lt arba vaiva.deveikiene@vilnius.lt Projektas bus rengiamas vadovaujantis Šeškinės šlaitų geomorfologinį draustinio sp
Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas

Naujienos, Posėdžiai
Vadovaujantis Šeškinės bendruomenių sąjungos įstatų 28 p. Aukščiausias Šeškinės bendruomenių sąjungos valdymo organas yra Visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Apie šaukiamą Visuotinį narių susirinkimą ne vėliau kaip prieš tris savaites informuojami visi Nariai jų nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat informacija apie Visuotinį narių susirinkimą tuo pačiu terminu skelbiama ŠBS internetinėje svetainėje. Kviečiame visus narius balandžio 17 d. 18 val. atvykti į Šeškinės bendruomenės centrą (Šeškinės g. 28, 2 aukštas). Registracijos pradžia 17 val. Artimiausiu metu bus pateikta visuotinio susirinkimo darbotvarkė.
Šeškinės bendruomenių sąjungos tarybos posėdis

Šeškinės bendruomenių sąjungos tarybos posėdis

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame visus Šeškinės bendruomenių sąjungos narius, socialinius partnerius atvykti į Tarybos posėdį, kuris vyks kovo 13 d. 17.30 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28). Posėdis atviras gali dalyvauti visi norintys. Posėdžio darbotvarkė:1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai.2. Darbotvarkės tvirtinimas3. Dėl bendruomenės programos projekto ,,Šeškinės kartų festivalis. Už kūrybišką Šeškinę“ veiksmų planas4. Dėl Šeškinės bendruomenių sąjungos visuotinio-ataskaitinio susirinkimo datos ir darbotvarkės5. Dėl artimiausių renginių (Motinos dienai skirtas koncertas, Joninės ir kt.)6. Dėl Šeškinės bendruomenių sąjungos narių sąrašo ir nario mokesčio7. Dėl Šeškinės bendruomenių sąjungos bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo su švietimo ir kitomis įstaigomis8. Kiti kl
Šaukiama Šeškinės išplėstinė seniūnaičių sueiga

Šaukiama Šeškinės išplėstinė seniūnaičių sueiga

Naujienos, Posėdžiai
Šeškinės išplėstinė seniūnaičių sueiga šaukiama spalio 15 d. 18 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28, 2 aukštas). Posėdžio darbotvarkė: 1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai 2. Darbotvarkės tvirtinimas 3. Informacija apie 2018 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui pateiktas paraiškas Šeškinės mikrorajui 4. Seniūnaičių - ekspertų pateiktų projektų vertinimo bendras aptarimas 5. Kiti klausimai Pirmininkas Olegas Beriozovas
Viešos konsultacijos dėl bendruomenės programos

Viešos konsultacijos dėl bendruomenės programos

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame į viešas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo paraiškų konkurso konsultacijas: paraiškų rengėjus – rugsėjo 17 d. 17,30 val. ir spalio 1 d. 17,30 val. paraiškų vertintojus, išplėstinių sueigų pirmininkus ir narius – spalio 4 d. 17,30 val. Konsultacijos vyks Konstitucijos pr. 3, Jaunimo informacijos centre (1 aukštas). Organizatoriai Vilniaus miesto savivaldybės administracija Smulkesnė informacija Daiva Mikulskienė tel. (8 5) 211 2324, e. paštas daiva.mikulskiene@vilnius.lt
Šaukiamas Tarybos posėdis

Šaukiamas Tarybos posėdis

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame visus Šeškinės bendruomenės sąjungos narius, socialinius partnerius atvykti į Tarybos posėdį, kuris vyks rugpjūčio 22 d., 17 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28). Posėdžio darbotvarkė: 1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 1. Darbotvarkės tvirtinimas 2. Dėl bendruomenės programos projekto ,,Šeškinės trys kartos x+y+z: kartų dialogas ir bendruomeniškumas“ koncepcijos aptarimas ir tvirtinimas 3. Dėl Šeškinės bendruomenės centro darbuotojų, darbo laiko ir veiklos aptarimas 4. Dėl artimiausių renginių 5. Dėl Vilniaus miesto seniūnaičių mokymų organizavimo 6. Dėl Šeškinės savanorių veiklos 6. Kiti klausimai (idėjas, problemos, pasiūlymai) 7. Kito posėdžio datos nustatymas Pirmininkas Olegas Beriozovas
Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis

Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdis

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame visus Šeškinės seniūnaičius, bendruomenių vadovus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, kurie veikia Šeškinės teritorijoje atvykti į pirmąjį Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdį, kuris vyks rugpjūčio 6 d. 17 val. Šeškinės bendruomenių centre posėdžių salėje (Šeškinės g. 28). Seniūnaičių dalyvavimas yra būtinas. ŠEŠKINĖS IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS POSĖDIS DARBOTVARKĖ 2018-08-06, laikas 17.00 val. Vilnius, Šeškinė Posėdžio darbotvarkė: 1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai 2. Darbotvarkės tvirtinimas 3. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sudarymas ir tvirtinimas 4. Pirmininko ir pavaduotojo rinkimai 5. Nevyriausybinių organizacijų stiprinimo programos įgyvendinimo Vilniaus miesto savivaldybėje aprašo aptarimas 5. Veiklų, tenkinančių socialini
Šaukiamas Tarybos posėdis

Šaukiamas Tarybos posėdis

Naujienos, Posėdžiai
Kviečiame visus Šeškinės bendruomenės sąjungos narius, gyventojus atvykti į Tarybos posėdį, kuris vyks liepos d. 25 val., 17 val. Šeškinės bendruomenės centre (Šeškinės g. 28). Posėdžio darbotvarkė: 1. Pirmininkaujančio ir sekretoriaujančio rinkimai. 1. Darbotvarkės tvirtinimas 2. Dėl bendruomenės programos idėjų aptarimas 3. Dėl užimtumo programos Šeškinės bendruomenės centre 4. Dėl renginių grafiko patvirtinimo 5. Dėl Vilniaus miesto seniūnaičių mokymų organizavimo 6. Kiti klausimai (idėjas, problemos, pasiūlymai) 7. Kito posėdžio datos nustatymas Pirmininkas Olegas Beriozovas